Történet

Harkány története

A legelső honfoglaláskori emlék szerint a magyarság hetedik törzsének (Keszi) vezére Tühütüm fia Harka téli szállását találjuk meg a Tenkestől délre feltörő hévizek partján fekvő Harkány nevében. Így nevét még 1075 év távlatában is szilárdan őrzi a ma már nemzetközi hírű fürdőnk neve.
Harkány neve először 1323- ban bukkant fel írásos formában, egy oklevélben Harka alakban, pontosabban „Harkan in Comitatu de Barana”, vagyis Harkány Baranya vármegyében, de a falu korábban is létezett.
Az 1500-as évek elején a török uralom idején Harkány és Terehegy neve többször is felbukkan az adóösszeírásokban. A török uralom alatt térségünk története szempontjából napjainkig tartó változás következett be. Baranya falvai lakosságának nagy része ekkor vált katolikusból reformátussá. Az új hit terjesztése, a reformáció megbontotta a katolikus egyház uralmát.
A török uralom bukása után a település a Siklósi urak fennhatóságába került, először a Zrínyiek majd, a 19. század első felében a hatalmas Batthyány uradalom siklósi gazdaságához tartozott. A Gyűd és Harkány közötti viszonylag mélyen fekvő sok terület, az itt fakadó meleg és hideg források következtében elvadult mocsárvilág képét mutatta. Az urodalomnak viszont területre volt szüksége, ugyanis rendkívül gyorsan növekedett állatállománya. A Gyűd és Harkány közötti terület lecsapolása, vízelvezető rendszer kiépítése jelentős állattartásra alkalmas terület nyerésével kecsegtetett. A lecsapolási munkálatok 1814-től már igen jelentős jobbágyrobotot igényeltek. 1823-ban Harkány robotjára került sor, amikor Pogány János, gyűdi polgár felismerte a víz gyógyító hatását. Árokásás közben azt tapasztalta, hogy a földből feltörő meleg víz izületi bántalmaira hatékonyan hat.
A melegvizű forrás gyógyító erejének híre rendkívül gyorsan terjedt. A felfedezést követő évben már tekintélyes számú fürdőző kereste fel Harkányt.
Az első fürdő évet követően előtérbe került a fürdő fejlesztése, melynek alapvető tényezői a természeti adottságok voltak: a termálvíz, az előnyös földrajzi fekvés, a szinte mediterrán jellegű éghajlat.
A fürdő életének ekkor még nem voltak szabályai. Egy későbbi 1828. évi részletes jelentésből azonban világosan kiderül, hogy a Harkányfürdőt felkereső vendégek közül a betegséget igazoló szegény lakosok részére a fürdőzést majdnem minden estben engedélyezték, sőt ingyen ebédet is kaptak. Ugyanakkor a fürdőt orvosi tanácshoz kötötték, a fürdő orvosa vizsgálat után szabta meg a vendég számára, hogy hányszor kúrálja magát.
1830-as újabb fejlesztés már Batthyány Kázmér nevéhez fűződik.  Az első két kutat Zsigmondy Vilmos bányamérnök fúrta 1866 ill.1887-ben. Ezek 62-70 C fokos elegendő mennyiségű vizet adtak. Nagy jelentőségű volt Thán Károly professzor első részletes tudományos analízise, mely során az eddig ismeretlen kén-dioxidot fedezte fel a vízben.
Az első medencét 1925-ben adták át. A világháborúk éveiben jelentős visszaesés következett be, a fürdő nagy része elpusztult.
1945 után Harkány lakosságának valamint a lakóházaknak és a lakásoknak a száma a háború előttinek a négyszeresére nőtt. Meghatározónak bizonyult a település hírneve, fürdője, városisodó jellege, ami vonzotta az embereket a környékről, sőt az ország más részeiből is. A lakosság növekedésén túl az élet minden területén jelentős fejlődés ment végbe. 1949 –től államosították a fürdőt, ezzel egy új korszak kezdődött a fürdővállalat életében. Az irányítás ekkor a „Mecsekvidéki Gyógyfürdők és Üdülők Nemzeti vállalata” kezében volt. 1960-as években egy újabb felvirágzás következik a fürdő életében.  Többsávos útja mellett új épületek, üdülők sorakoztak. Éttermek, bisztrók, lacikonyhák várták a vendégeket. Gyönyörűek lettek a parkok, a sétányok, a ligetek. Kitűnő lett a közvilágítás, karbantartottak az épületek, rendezett utcakép. A fejlődés nem állt meg.
1990-ben, a fürdőben nagyarányú korszerűsítés kezdődött. Az átalakítás a hatalmas vendégforgalom és a higéniás problémák tették szükségessé. A következő években a belföldi gazdasági helyzet romlása, de különösen a délszláv háború miatt jelentősen visszaesett a fürdővendégek száma.
2002-ben a gyógyfürdő teljes felújítása, modernizálása kezdődött meg a Széchenyi terv keretében elnyert összeg segítségével.
1999. január 1-én kapott városi rangot, előtte nagyközség volt.